����������� :: ���� :: �������

����� � ��������� ������ ���������

FAQ
���� �� ����� � �����������
������ � �� ���� �����?
����� ��� ������ ����� ����������������?
������ ���� ������������� ���������?
��� �������, ����� � �� ��������� � ������ �������� �������������?
� ����� ������!
� ���������������, �� �� ���� �����!
� ��� ���������������, �� ������ �� ���� �����!

��������� � ��������� ������������
��� ��� �������� ��� ���������?
� ������� ������������ �����!
� ������� ������� ����, �� ����� ��� ����� ������������!
����� ����� ��� � ������!
��� � ���� ��������� �������� ��� ����� ������?
��� � ���� �������� ���� ������?
����� � ����� �� ������ ���������� e-mail�, �� ���� ������� �����?

�������� ���������
��� ��� ������� ���� � ������?
��� � ���� ������������� ��� ������� ���������?
��� ������������ ������� � ����� ���������?
��� ������� �����?
��� � ���� ������������� ��� ������� �����?
������ ��� ���������� ��������� ������?
������ � �� ���� ���������� � ������?

�������������� ��������� � ���� ����������� ���
��� ����� BBCode?
���� �� � ������������ HTML?
��� ����� ��������?
���� �� � ��������� ��������?
��� ����� �����������?
��� ����� ������� ����?
��� ������ ����� �������?

������ ������������� � ������
��� ����� ��������������?
��� ����� ����������?
��� ����� ������ �������������?
��� ��� �������� � ������?
��� ��� ����� ����������� ������?

������ ���������
� �� ���� ��������� ������ ���������!
� �� ����� ������� ������������� ������ ���������!
� ������� ���� ��� �������������� e-mail �� ����-�� � ����� ������!

���������� � phpBB 2
��� ������� ���� �����?
������ ����� ��� �����-�� �������?
� ��� ����� ��������� �� ������� ������������� ������������� � ����������� ��������, ��������� � ���� �������?


���� �� ����� � �����������
������ � �� ���� �����?
� �� ������������������? �������, �� ������ ���� ����������������, ��� ���� ����� �����. ����� ���� ��� ������� ������ �� ���� ����� (�� ������� ��������� ���� ��� ���)? ���� ���, �� ��� ����� ��������� � ��������������� ��� �����������, ����� ��������, ������ ��� ���������. ���� �� ���� ���������������� � ��� �� ������� ������, �� ���������, ��������� �� �� ������� ��� � ������. ������ �������� ������ � ����, ���� �� ���, �� ��������� � ���������������, ��������, �� ����������� �������� �����.
��������� � ������
����� ��� ������ ����� ����������������?
�� ������ ����� � �� ������. �� ������� �� ����, ��� ������������� �������� �����: ������ �� �� ������������������, ����� ��������� ��������� ��� ���. ��� �� �����, ����������� ���� ��� �������������� �����������, ������� ���������� ��������� �������������: �������, ������ ���������, �������� e-mail, ������� � ������� � �.�. ����������� ������� � ��� ����� ���� �����, ������� �� ����������� ��� �������.
��������� � ������
������ ���� ������������� ���������?
���� �� �� �������� �������� ����� ������� �������������, �� ������� ���������� ��� ����� ������ �� ������ ������ ��������� �����. ��� ������� ��� ����, ����� ����� ������ �� ���� ��������������� ����� ������� �������. ��� ����, ����� ��� ������������� �� ��������� �� ������, �� ������ ������� ����� ������� �������������, �� �� �� ����������� ��� ������ ��� �� ������������� ����������, �������� � ����������, ��������-����, ������������ � �.�.
��������� � ������
��� �������, ����� � �� ��������� � ������ �������� �������������?
� ���������� ������ ������� �� ������� ����� �������� ���� ���������� �� ������, ���� �� �������� ��, �� �� ������ ����� ������ ��������������� � ������ ����. ��� ���� ��������� �� ������ ������������ ��� ������� ������������.
��������� � ������
� ����� ������!
�� ���������! ���� ��� ������ � �� ����� ���� ������������, ��� ����� ���� �������� �����. ��� ����� �������� �� � ����� ������, �������� �����������, � ����� �� ����� ������� ����� �� �����
��������� � ������
� ���������������, �� �� ���� �����!
������: ���������, ��������� �� �� ����� ��� � ������. ������: ��������, ���� ������� ������ ������� �����������. ��������� ������ �������, ����� ��� ����� ������������ ���� �������������� �������������� ���� ��������������� ������ �� ����, ��� �� ������� � ���� �����. ������� �������, �� ������� ��������� �����������, � ��� ��������� ����������� ��� ��������� ��������������� � ������. ����� �� ��������� ������� �����������, ��� ���� �������, ��������� ����������� ��� ���. ���� ��� ��� ������� e-mail, �� �������� ����������� � ������, ���� �� �� �������� ������, �� ���������, ��� ������� ���������� ����� e-mail. ���� �� �� �������, ��� ����� ���������� ����� e-mail, �� ��������� � ��������������� ������.
��������� � ������
� ��� ���������������, �� ������ �� ���� �����!
�������� ��������� �������: �� ����� �������� ��� ��� ������ (��������� ������, ������� ��� ��������, ����� �� ������������������) ��� ������������� ������ ���� ������ ������ �� �����-�� ��������. ���� ����� ������, �� �������� �� �� �������� �� ������ ���������? �������������� ����� ������� ���������� �������������, ����� ��������� ������ ���� ������. ���������� ������������������ ����� � ������� ������� � ����������.
��������� � ������

��������� � ��������� ������������
��� ��� �������� ��� ���������?
��� ���� ��������� �������� � ���� ������ (���� �� ����������������). ����� �������� ��, ��������� � ������ ������� (������ ������ �� ���� ��������� ������ ������, �� ����� ���� � ����������). ��� �� ������ �������� ��� ���� ���������
��������� � ������
� ������� ������������ �����!
����� ������ ����������, �� �� ������ ������ �����, ����������� � ������� �������� �����, �� � ����, � ������� ���������� ��. � ���� ������ �� ������ �������� ������� ���� �� ���, � ������� �� ����������: ������, ���� � �.�. ����������, ������, ��� ��� ����� �������� �����, ��� � ��� ����� ����������� ��������, ��������� ���� ������������������ �������������.
��������� � ������
� ������� ������� ����, �� ����� ��� ����� ������������!
���� �� �������, ��� ������� ������� ���� ���������, �� ������� ����� ���� � ������ �������. ���� ����� �� ����� �������� � ������ ��������, ��� ��� � ������ �������� ������� ������� ����� ���������� ������� � ���� ��� � �������� ��������.
��������� � ������
����� ����� ��� � ������!
������� ������ ����� � ���, ��� ������������� �� ��������� ��������� ������ ����� � ������, ��� �� ������ ����� �� ������ ���� ����� �� ��� ����. ���������� ������ � �������������� ������, ����� �� �� ���������� ��������� ����. ���� �� ��������� ������� ����� ���� �� ����������, �� �� ���� ������ ��������� ���� ����� �� ���� ����. �������������� ���������� �� ������ �������� �� ����� ������ phpBB (������ ���� ����� ��������)
��������� � ������
��� � ���� ��������� �������� ��� ����� ������?
��� ������ ������������ ����� ���� ��� ��������. ������ �������� ��������� � ������ ������, ������ ��� ��������, ����������� �� ��, ������� ��������� �� �������� � ������ ��� �� ��� ������ � ���� ������. ���� ���� ����� ���������� �������� ��������, ������� ���������� ��������. ��� �������� ������ ��������� ��� ������� ������������. �� ��������������� �������, �������� �� ��������� ������, � �� ��� �� �������, ����� ������� ����� ���� ������������. ���� � ������ ������ �� �������� ��������� ������, �� ��� ������� ���������������, �� ������ �������� � ��� �������.
��������� � ������
��� � ���� �������� ���� ������?
������ �� �� ������ �������� �������� ���� ������ (������ ������������ ���� ������ ����� � ��������� ���� ��������� ��� ����, � ��� �� � ����� �������, � ����������� �� ������������� �����). ����������� ������� ���������� ������, ����� �������� ����� ���������� ��������� ���� �������� � ����� ���������������� ������������ �������������: �������� ���������� � �������������� ����� ����� ����������� ������. ����������, �� ��������� ����� ��������� ����������� ������ ��� ����, ����� �������� ���� ������, �� ��� ��������� ��� ������������� ����� ������ �������� ���������� ������������ ���� ���������.
��������� � ������
����� � ����� �� ������ ���������� e-mail�, �� ���� ������� �����?
������ ������������������ ������������ ����� �������� e-mail ����� ���������� � ����� ����� (���� ��� ����������� ������ ��������� ���������������). ��� ������� ��� ����, ����� ������������� ��������������� �������� e-mail ���������� ��������������.
��������� � ������

�������� ���������
��� ��� ������� ���� � ������?
�����, ������� �� ��������������� ������ � ���� ������ ��� ����. ���, ��������, �������� ������������������ ������ ��� ��������� ���������. �� ��� �� ������ ������ � ������ ������ ����������� ����� �������� ������ � ���� (�� ������ �������� ���� � ���� ������, �� ������ �������� �� ��������� � �.�.)
��������� � ������
��� � ���� ������������� ��� ������� ���������?
���� �� �� ������������� ��� ��������� ������, �� ������ ������������� � ������� ������ ���� ����������� ���������. �� ������ ������������� ��������� (������ ������ � ������� ���������� ������� � ������� ��������) ������ �� ������ �������������, ����������� � ������� ���������. ���� ���-�� ��� ������� �� ���� ���������, �� ��� ��� �������� ��������� �������, ��� ���������� ������� ��� �� ������������� ���������. ��� ������� �� ����������, ���� ����� �� ������� �� ���� ���������, ��� ����� �� ����������, ���� ���� ��������� �������������� ������������� ��� ��������� (��� ������ ���� �������� �������, ��� �������, ������ ��� ��� �������). ������, ��� ������� ������������ �� ����� ������� ���������, ���� �� ���� ��� ���-�� �������.
��������� � ������
��� ������������ ������� � ����� ���������?
��� ���� ����� ������������ �������, �� ������ ������� ������� � � ����� �������. ����� �������� �� ������ �������� �������� ����� ������������ ������� � ����� �������� ���������, ����� ������� ����������. �� ����� ������ ������� ����� ������� �������������� �� ���������, ���� �������� ��������������� ����� � ����� ������� (�� � ����� ����� �� ������� ��������� ������� � ������������ ����������, ����� ������� ������������ �������)
��������� � ������
��� ������� �����?
������� ����� �����: ����� �� ������� ���� (��� ������������ ������ ��������� � ����, ���� � ��� ���� �� ��� �����) ���� ���� �������� ����� ��� �������� ���������, �� ������� ����� ������� �����. ���� �� �� � �� ������, �� ������ ����� � ��� ��� ���� �� �������� ������. �� ������ ������ ���� ������, ����� ��� ������� ��� �������� ������ (����� �������� ������� ������, ������� ��� � ������� ������ �������� �������. �� ����� ������ ���������� ����� ������� �� �����, 0 �������� ���������� �����. ����� ���������� ����������� �� ���������� ��������� ������, ��� ��������������� ���������������.
��������� � ������
��� � ���� ������������� ��� ������� �����?
����� ��� � ���������, ������ ����� ������� ������ �� ���������, ���������� ��� ��������������. ����� ������������� �����, ��������� � �������������� ������� ��������� � ���� (��� ������ ��������� � ������). ���� ����� �� ����� �������������, �� ������������ ����� ������������� ��� ������� �����, �� ���� ��� ���-�� ������������, �� ������ ���������� ��� �������������� ����� ������� ���. ��� ������� ��� ����, ����� ������ ���� ������ �������� �������, � �� ����� ��� ���� ��� �������������.
��������� � ������
������ ��� ���������� ��������� ������?
��������� ������ �������� ������ ����������� ������������� ��� ������� �������������. ����� �� �������������, ��������� ��������� � �.�., ��� ����� ������������� ����������� ����������. ������ ���������� ��� �������������� ������ ����� ������������ ����� ����������, ��������� � ����.
��������� � ������
������ � �� ���� ���������� � ������?
������ ������������������ ������������ ����� ����������� � ������ (����� ������������� ���������� ����������� ���������� ��������������). ���� �� ����������������, �� �� ������ ����������, ��, ������ �����, � ��� ��� �� ��� ����������� ���� �������.
��������� � ������

�������������� ��������� � ���� ����������� ���
��� ����� BBCode?
BBCode ��� ������ ���������� HTML, ����������� ������������� BBCode ������������ ��������������� (�� ����� ������ ��������� ��� � ������ ����������� ���� ���������). BBCode ����� ����� �� HTML, ���� � �� ����������� � ���������� ������ [ � ], � �� , �� ��� ������������ ������ ������������ � �������� ���������. �� �������������� ����������� � BBCode �������� ����������� �� BBCode, ������ �� ������� �������� �� ����� �������� ���������.
��������� � ������
���� �� � ������������ HTML?
������� �� ���� ��������� �� ��� ���������������. ���� ��������� ��� ������������, ��, ������ �����, �������� ����� ���� ��������� �����. ��� ������� ��� ������������, ����� ��������� ������������� ����� ������� ����� ������� ��������. ���� HTML ������, �� �� ������� ��������� ��� ��� ����������� ��������� ��� �������� ����� ���������.
��������� � ������
��� ����� ��������?
��������, ��� ��������� � ��� ��������� ��������, ������� ����� ���� ������������ ��� ��������� ������, �������� :) ������ �������, :( ������ ������. ������ ������ ��������� ����� ������� � ����� �������� ���������. ������ �� ��������������, ��������� ��: ��� ����� ����� ������� ��������� ����������, � ��������� ����� ��������������� ���� ���������, ��� ������ ������� ���.
��������� � ������
���� �� � ��������� ��������?
�� ������ ��������� �������� � ���������. �� ���� ��� ����������� ��������� �������� �� �����. �� ������ ������� ������ �� ��������, ������� ��������� �� ������������� �������, ��������: http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. �� �� ������ ������� �� ������ �� ���� ��������� (����, �������, �� �� �������� ������������� ��������), �� �� �������� ������� ��������� �� ���������� �����������, �������� � �������� ������ mail.ru, �� ��������� ������� ������ � �.�. ��� ����������� �������� � ��������� ����������� ��� [img] BBCode ��� ��������������� ��� HTML (���� ��� ���������).
��������� � ������
��� ����� �����������?
���������� ���� ����� �������� ������ ����������, ������� �� ������ �������� ��� ����� ������. ���������� ������ ��������� � ����� ����� ������ � ������� ��� ���� �������. ����������� �������� ���������� ������� �� ������ ������ �������, ������� ������������ ���������������.
��������� � ������
��� ����� ������� ����?
������ ���� ��������� ���� ���������� �� �������� ��������� ������, � ��� ���� ������ �� ������ ��������. ������ ��� ���� ����� �����-�� ������ ����������, � �� ������ �������� ��, ��� ������ � ��� �������� �����������. ��� �� ��� � ��� �������� ����������, ��� ����������� ����������� ������� �������.
��������� � ������
��� ������ ����� �������?
���� ����� ���� ������� ������ ������������ ��� ����������������. �� �� ������ �������� �� �������� ����, � ����� ����� � �������� ���� ������������� ������������. ���� ����������� �� ������ ��������...
��������� � ������

������ ������������� � ������
��� ����� ��������������?
�������������� ����� ������ ������� �������� ��� �������. ��� ���� ����� �������������� ��� ������� ������: ���������� �������, ���������� �������������, �������� ����� ������������� � ���������� ����������� � �.�. ��� ����� ����� ������ ������������� ����� �� ���� �������.
��������� � ������
��� ����� ����������?
���������� ��� ������������ (��� ������ �������������) ��� ������ � ��������� ������� �� ��������. � ��� ���� ����������� �������������, �������, ��������� � ����� ��������� ����, ���������� � ��������� ���� � �������, �� ������� ��� ��������. ������� ������ �����������: �� ��������� ���������� � �������, �����������, �������, ����� ��������� ��������������� ���� ������.
��������� � ������
��� ����� ������ �������������?
�������������� ����� ���������� ������������� � ������. ������ ������������ ����� �������� � ���������� �������, � ������ ������ ����� ���� ��������� �������������� ����� �������. ��� ��������� ��������������� ������ � ����������� ���������� ������������� ������������ ������, ��� ��������������� ������� � ��������� ������� � �.�.
��������� � ������
��� ��� �������� � ������?
��� ����, ����� �������� � ������, ������� �� ������ �������, �������, ��� �������, ��������� ������� (�� ��� ������� �� �������) � �� ������� ������ �����. �� ��� ������ ������������, ��������� ����� ���� ���������, � ��������� ����� ���� ��������. ���� ������ ������������, �� �� ������ ��������� �������� � ���, ������ �� ��������������� ������. ��������� ������ ������ ����� �������� ���� ������� � ������, �� ����� ��������, ����� �� ������ ��������������. ����������, �� ��������� ���������� ������, �������, ������ ��� ������ ��� �������, � ���� ����� ���� ���� �������.
��������� � ������
��� ��� ����� ����������� ������?
������ ������������� ��������� ���������������� ������, ��� �� � ��������� ����������� �����. ���� �� �������������� � �������� ������, �� ��������� � ���������������, ���������� ��������� ��� ������ ���������.
��������� � ������

������ ���������
� �� ���� ��������� ������ ���������!
��� ����� ���� ������� ����� ���������; �� �� ���������������� �/��� �� ����� �� �����, ������������� �������� �������� ������ ��������� �� ���� ������ ��� �� ������������� �������� ����� ��� ���������� ������ ���������. ���� ����� ������, �� �������� � ��������������, ������ �� ��� ������.
��������� � ������
� �� ����� ������� ������������� ������ ���������!
� ������� �� ������� ����������� �������� �����-������ � ������ ������ ���������, � ����, ���� �� ����������� �������� ������������� ������ �� ����-����, ��������� � ����������� ��������������, �� ����� ������ ��������� ����� ������������ �������� ������ ���������.
��������� � ������
� ������� ���� ��� �������������� e-mail �� ����-�� � ����� ������!
����� ���� ��� �������. ����� �������� e-mail �� ������ ������ �������� ���� ���������������� � ����������� ������������ �������������, ������������ �������� ���������. �� ������ �������� e-mail �������������� ������ � ������ ������ ����������� ������, ��� ���� ����� ����� �������� ��� ��������� (� ��� ���������� ��������� ���������� � ������������, ������� �������� ���������). ������������� ������ ����� ������� ����.
��������� � ������

���������� � phpBB 2
��� ������� ���� �����?
��� ����������� ����������� (� ��� �������� �����) �������� � ���������������� ������� phpBB, �� � ����������� ��������� ����� �� ����. ���� ����� ����������� ��� ��������� GNU General Public Licence � ����� �������� ����������������, �� �������������� ����������� �������� ������ ������
��������� � ������
������ ����� ��� �����-�� �������?
���� ����� ��� ������� ������� phpBB. ���� �� �������, ��� �����-�� ������� ������ ���� ���������, �������� ���� phpbb.com � �������, ��� ������ �� ����� ������ ������ phpBB. ����������, �� ������ ������� � ��������� ����� ���� ������� �� ����� phpbb.com, ������ ���������� sourceforge ����� �������� ��� ������ ���������. ����������, ������� ����������� ������, ����� ��������, ������ ���� ������ �� ������ ������ ������� (���� ����� ������ � ��� ����) � ������ ����� ����� �������� ���������, ������� ��� ����� �������.
��������� � ������
� ��� ����� ��������� �� ������� ������������� ������������� � ����������� ��������, ��������� � ���� �������?
�� ������ ��������� � ��������������� ������� ������. ���� �� �� ������ ��������, ��� �������� ���������������, �� ������ ��������� � ����������� � �������� � ����, � ��� �� ������ ��������� �� ������� �������. ���� � ������ �� �� �������� ������, ��������� � ���������� ������ (�������� whois lookup) ���, ���� ����� ������� �� ���������� ������ (�������� chat.ru, yahoo, free.fr, f2s.com, etc.), � ������������� ������� ������. ����������, ������, ��� ������ phpBB �� ����� �������� �������� ��� ������ �������, � �� ����� ����� ������� ��������������� �� �� ��� � ��� ������ ����� ������������. ��������� ������������ ���������� � ������ phpBB �� ����������� �������� (�� ������������ ������, ��������������� �� ���� � �.�.), ������� �� ��������� �������� � �������� phpbb.com, ��� ������� �������� ��������� � ������������ ����������� phpBB ������. ���� �� �� ���-���� ������ e-mail ������ phpBB �� ������������� ������� �������� ������� ������, �� �� ����� ���������� ������, ��� �� ������ ������ �� �������� ������.
��������� � ������

������� ����: GMT

�������:  

alexisBlue v1.2 // Theme Created By: Andrew Charron // Icons in Part By: Travis Carden
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group